ЕУРОТРАНС
Кавадарци
Валиден од / Valid from : 8/30/2017
Дејност / Activity: Транспорт и шпедиција.

МЕБЕЛ ВИ
Виница
Валиден од / Valid from : 7/13/2017
Дејност / Activity: Производство и продажба на корпусен и тапациран мебел.

МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ
Битола
Валиден од / Valid from : 6/28/2017
Дејност / Activity: -производител на метални елементи и склопови, и во своите дејности опфаќа: длабоко извлекување, штанцање, пробивање и втиснување, заварување и пунктирање, монтажа, ЦНЦ сечење со плазма и линија за површинска заштита, фарбање (електростатско и течно), фосфатирање , проектирање и изработка на алати.